Informační deska

Zápis ze schůzky z 21.5.2017

Zápis ze schůzky členů BD Líšťany
Ze dne 21.5.2017

Přítomni: Frančová, Karel, Dolejšovi, Kiliánová
Omluven: nikdo

Program:
1) Placení fondu oprav, vodného a stočného.
U všech členů probíhá v pořádku.

2) Vymalování společné chodby v č.p. 55.
Poděkování p. starostovi Humlovi za zorganizování.
Kvůli ochraně před hnízděním vlaštovek byla pořízena síťka do okna a s tím souvisí nutnost zavírání vchodových dveří. Okenní síť si uhradí společně nájemníci ze vchodu č.p.55.

3) Různé
- zavírání dveří v průjezdu-zvažuje se pořízení „Brana“ na tyto dveře.
- stav na účtu
- požádat starostu o opravu omítky v č.p. 82
- zkonzultovat se starostou zablokování účtu původního družstva
- domluvit se členy společné revize plynových kotlů (úspora nákladů na cestu revizního technika)
- bylo nutno zaslat na statistický úřad vyplněný výkaz neziskových institucí
- zůstává problém u vchodových dveří č.p.55 s rozhazováním nedopalků mimo koš

Zapsala: Dolejšová v Líšťanech 21.5.2017

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687